Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, liên đội trường tiểu học Long Hưng C tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khoẻ tiếp bước lên Đoàn